Info

Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:

Jak vyhledávat pomocí obsahu, platí pro všechny záložky
Na anonymní dotazy nebude reagováno, budou posílány do spamu.
Nepomáhám s přečtením starých textů, na FB je dost skupin, kde si lidé pomáhají se čtením.

neděle 21. srpna 2022

Úplný topografický německo - český seznam osad markrabství moravského a vévodství slezského

 Pro Moravu a Slezsko by mohla pomoci tato kniha:

Úplný topografický německo - český seznam osad markrabství moravského a vévodství slezského s abecedním německo-českým a česko-německým rejstříkem míst hledě ke školám, ku třídám platů učitelských, k farním úřadům, četnickým stanicím, stavebním a zdravotním okresům, k okresům pro doplňování vojska, k stanicím poštovním a telegrafním atd., uspořádaný dle okresních hejtmanství a soudních okresů, na základě sečtení obyvatelstva z roku 1880 s ohledem a veškeré pozdější změny a s několika statistickými přehledními tabulkami

ku praktické potřebě c.k. úřadů, bank, společností železničních a pojišťovacích, spořitelen, jakož vůbec všech ústavů peněžních, advokátů, notářů, statkářů, lesních úřadů, poslanců říšských a zemských, školních ředitelství, veřejných knihoven, spolků, správ a zastupitelstev obecních jakož i všech kupců a průmyslníků

Nakladatelské údaje

Brno: K. Winkler, 1885

Typ dokumentu Kniha

Jazyk Čeština

Místo uložení Moravská zemská knihovna v Brně

Signatura: 2-0267.462

Fyzický popis Rozsah: 26, 229, 95 s.


Odkaz na knihu >>>Seznam míst v království Českém 1872, 1878, 1907 a 1913

 Zopakuji zde čtyři zajímavé vydání knih:

  1. Seznam míst v království Českém Rok vydání 1872 
  2. Seznam míst v království Českém Rok vydání 1878 
  3. Seznam míst v království Českém Rok vydání 1907
  4. Seznam míst v království Českém Rok vydání 1913

Seznam míst v kralovství [sic] Českém

S podporou
Nakladatelské údaje
V Praze: C. kr. místodržetelství, 1872
Typ dokumentu Kniha
Jazyk Čeština
Místo uložení
Národní knihovna České republiky
Signatura: 54 D 000878
Fyzický popis
Rozsah: 509, 89 s. ;
nekvalitní a poškozená předloha