Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 13. listopadu 2018

Knihy o historii Prušánek

Kniha o Prušánkách, vydala obechttps://hodonin.knihovny.net/katalog/l.dll?cll~P=38404

Další knihy spojené v Prušánkami

https://www.obecprusanky.cz/novy/vydane-publikace/

čtvrtek 21. června 2018

Kniha "Kronika o Velké Moravě"

Autor pomocí citace starých dokumentů nám ukazuje historii Velké Moravy

Někomu se může zdát tato kniha časově mimo naše běžné bádání. I když najdeme nejstarší matriky a někdy se nám podaří najít starší záznamy o existenci našich předků. V některých hospodářských zápisech z panství, gruntovních a jiných knihách můžeme někoho najít, ale tady samozřejmě nemáme jistotu 100% linie předků. Pokud má někdo šlechtickou minulost a jeho rod je natolik starý, že sahá až do hluboké historie tak má vyhráno. Těchto rodů, ale moc nebude, většinou vymřeli. Ale o to mě zde nejde.

Jde mě o to, co se můžeme v této knize dozvědět o lidech, kteří zde žili, pracovali a bojovali. Kniha je složena v podstatě z historických záznamů nejen o Velké Moravě, ale i okolních územích a jak se tam dočtete tak zde mnoho lidí bylo pobito, zajato, prodáno do otroctví, mnoho vojenských tažení zcela jistě zanechávalo různě raněné vojáky, prchající lidi z oblastí odkud je vyhnal strach z nepřítele a tak dále.
Když se podíváte, že v určitém období Svatoplukova říše sahala až k Transylvánii, do Zatisí, Krakovsko, Vislansko, Slezsko, na území Lužických Srbů. Ale také do oblasti levobřežního Dunaje, od Českého lesa (Šumavy) až k Bratislavě a v Panonii sahala až na jih Blatenska. Ten výčet tu dávám jen pro představu daného území, na kterém se odehrávali výpravy Franků proti Moravanům, boje Moravanů s Bulhary. Příchod Maďarů k dolnímu toku Dunaje a jejich postupnému posunu do celé Panonie a jejich spojení s Franky proti Moravanům.
A jak se z knihy dozvíte, docházelo kvůli tomu s rozpadem Kaganátů ve východních stepích k mísení různých skupin lidí a ti dále táhli do střední a jižní Evropy a tam se dále mísili s původním obyvatelstvem. Takže pokud jste rozšířili svůj genealogický výzkum o výzkum DNA, možná vám to napoví v otázkách, které se ukáží až dostanete své výsledky.